Bama

EAT

Dette er naturlig nok BAMAs hovedanliggende og ansvar. Vi skal øke forbruket av frukt og grønt i Norge og inspirere til et totalt sett sunnere kosthold

I BAMA har vi historisk fokusert på det totale forbruket målt i kilo. Vi jobber målrettet med å øke forbruket av de aller sunneste produktene – bær, avokado, kiwi, brokkoli, tomater, løk, grønnkål og bananer for å nevne noen. Med dette har vi bidratt til økningen av inntaket av antioksidanter, vitaminer, mineraler og kostfiber i Norge totalt sett.

Fremover vil vi i tillegg til forbruk i kilo, også måle utvikling for næringsstoffer og antioksidanter. Dette vil vi uttrykke i en BAMA-utviklet «sunnhetsindeks».

Som en stor aktør vil vi ta et tilsvarende stort ansvar. Derfor er visjonen vår å gjøre Norge ferskere og sunnere. EAT MOVE SLEEP er et nytt spennende verktøy for å realisere visjonen. Det er også en offensiv som naturlig viderefører det vi gjennom de siste tyve årene har gjort med 5 om dagen og med Bendit-effekten.