Bama

Køltzow: Sjømat og vilt

Gjennom vår merkevare Køltzow kan BAMA Storkjøkken tilby et fullsortiment innen sjømat og vilt. Dette gjør at vi kan levere frukt, grønt, sjømat og vilt på samme leveranse som er bra både for deg og for miljøet.


Køltzows historie 

Køltzow har en lang historie, og ble etablert 3.desember 1916 som fisk og vilt grossist i Kristiania. Kvalitet var like viktig da som nå, og det var en av viktig faktor i 2010 da Køltzow ble en del av BAMA Storkjøkken. Vårt sjømat og vilt sortiment består av over 500 produkter fra fjell og jord, fra land og vann. Alt levert av godkjente produsenter og leverandører som har samme krav til råvarene som oss.

Hele tallerkenen

Vi i BAMA Storkjøkken har snakket mye om å ta en større andel av tallerkenen, siden vi blant annet mener at en større prosent av middagstallerkenen til folk bør bestå av grønnsaker. Med sjømaten og viltet til Køltzow på laget kan vi dekke en enda større andel.

Miljø og bærekraft

Vi i BAMA Storkjøkken er opptatt av miljø og bærekraft for å skåne naturen og dens ressurser. Dette gjelder spesielt for kategorien sjømat, hvor havets ressurser er under sterkt press. Vi har innført flere tiltak for å ivareta dette. Vi har blant annet et tett samarbeid med WWF som bistår oss i å velge bærekraftige produkter. 

Vår definisjon av bærekraftig sjømat er: 

Sjømatprodukter som er blitt fisket, fanget eller oppdrettet på en slik måte at havets naturlige tilstand blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv og bearbeidet på en ansvarlig måte.

Vi har et sterkt fokus på ASC- og MSC- sertifiserte produkter. 

Våre avdelinger

Vi har totalt 11 BAMA Storkjøkken avdelinger i Norge som alle har et lokalt tilpasset sortiment innen sjømat og vilt på lager. Gjennom et tett samarbeid med utvalgte lokale fiskemottak leveres tettpakket sjømat til avdelingene, og vårt mål er at så stor andel som mulig skal leveres direkte fra produsent til avdeling. I tillegg har vi et sentrallager i Oslo hvor partikjøp, direkte import og spesialvarer er tilgjengelig for alle våre avdelinger slik at du som kunde får til gang på et spennende sortiment. 

Pakkeløsningen 

Køltzow har utviklet en egen pakkemetode som kalles tørrpakking. Dette betyr at vi har fjernet mesteparten av isoporemballasjen, og benytter tørris som gir bedre holdbarhet enn våtis. I tillegg har vi redusert volumet på kassene, noe som gjør at vi reduserer transportvekten med 47 prosent. Tørrpakking gjør det også mulig for oss å frakte sjømat og vilt på samme bil som frukt og grønt. Men ikke nok med det, denne samkjøringen sparer miljøet for tusenvis av leveringer i året. I BAMA Storkjøkken er vi opptatt av å ivareta miljøet. 

Se vårt viltsortiment her.