Bama

BAMA Storkjøkken & Bærekraft

BAMA Storkjøkken har ambisjoner om å bidra til å oppfylle alle FNs 17 bærekraftsmål. Vi har likevel valgt å løfte frem noen av målene, da disse er spesielt relevante for vårt forretningsområde.

 

God helse

Vi vil øke andelen frukt og grønt og sjømat i nordmenns daglige kost gjennom økt tilgjengelighet og brukervennlighet.

"Vi i Fazer Food Services har økt grøntandel som et av våre viktigste satsingsområder, eller «Green is the new Black» som vi liker å kalle det. Vi ser, gjennom vårt samarbeid med GreenNudge i kampanjer og opplæring av vårt restaurantpersonale, at våre gjester spiser mer grønt og sunnere enn noen gang, samt at vi med dette også får reduserte råvarekostnader." 
- Sidsel Rygh Trodal, Administrerende Direktør, Fazer Food Services AS


Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Gjennom Jobbfrukt bidrar vi til å gi dem som står utenfor arbeidslivet en mulighet til å bli inkludert.

"Når du kjøper frukt fra JOBBFRUKT bidrar du til at jeg og 599 andre har en jobb å gå til. Det betyr alt for meg."
- Linn Larsen, Arbeidstaker Tromsø Asvo AS


Innovasjon og infrastruktur

Vi bruker forskning og innovasjon til å levere sunnere versjoner av våre produkter, vi har utviklet kunnskapstiltakene Kort & Godt og sesongkalenderen, og vi kan på kort tid spore produkter tilbake til leverandør og opprinnelse.


Ansvarlig forbruk og produksjon

I samarbeid med våre norske produsenter skal vi bidra til økt kunnskap om, og tilgang til, kortreist mat. Gjennom Kutt Matsvinn 2020 hjelper vi våre kunder med å redusere matsvinn, slik at det globale målet om halvering av matsvinn innen 2030 nås. Vi skal også være en foregangsbedrift innen emballering og sørge for at våre produkter leveres med emballasje som kan materialgjenvinnes.

"Kunnskap er gull. Nå vet vi mer om produktene vi tilbyr, vi setter sammen et sunnere/ferskere tilbud og vi sparer penger"
- Håvard Ravn Larsen, Fagsjef BAMA Storkjøkken


Stoppe klimaendringene

Med økt kunnskap bidrar vi til effektivitisering av distribusjon og transport, og reduksjon av Co2.

"Med reduksjon av antall leveranser pr år med 5000, som en direkte årsak av samdistribusjon av FG og Sjømat/Vilt til hotellene, har vi både spart miljøet og redusert kost."
- Cathrine Dehli, Choice


Liv under vann

Vårt mål er å kunne gi en kundegaranti for at våre produkter er fisket, fanget, eller oppdrettet på en slik måte at havets naturlige tilstand ivaretas i et langsiktig perspektiv.

Les hele vår bærekraftstrategi her.