Bama

Køltzow

En bit av BAMA Storkjøkken

Mer enn bare fruktkjøtt

I BAMA Storkjøkken er vi kjent for frukt og grønt, men nå akter vi å bli kjent for å levere meget bra sjømat og vilt også. Det var ingen selvfølge at vi skulle begynne med sjømat og vilt, men mange brikker falt på plass da vi gjorde det. Noe av årsaken til at Køltzow skled så naturlig inn i porteføljen vår, var at de hadde like høye krav og stolthet rundt råvarene sine som oss. Enten det er snakk om rådyr eller reddiker opererer vi i det profesjonelle markedet i hele landet.

Hele tallerkenen

Vi i BAMA Storkjøkken har snakket mye om å ta en større andel av tallerkenen, siden vi blant annet mener at en større prosent av middagstallerkenen til folk bør bestå av grønnsaker. Med sjømaten og viltet til Køltzow på laget kan vi dekke en enda større andel.

Sjøen for alle

På vårt sjømatrom har vi noen av de dyktigste medarbeiderne i markedet. Sjømatrommet er et foredlingsrom hvor vi blant annet skjærer kokkeklare fileter, slik at du som kunde kan bruke mindre tid på forberedelser og mer tid på selve kokkeleringen. Her har vi også et eget tankanlegg for mellomlagring av hummer, sjøkreps og kongekrabbe, slik at de kan være i et kaldt og godt miljø fra de kommer inn til oss til de ligger på deres kjøkkenbenk. Vi etterstreber alltid å levere den beste kvaliteten. 

Pakkeløsningen 

Køltzow har utviklet en egen pakkemetode som kalles tørrpakking. Dette betyr at vi har fjernet mesteparten av isoporemballasjen, og benytter tørris som gir bedre holdbarhet enn våtis. I tillegg har vi redusert volumet på kassene, noe som gjør at vi reduserer transportvekten med 47 prosent. Tørrpakking gjør det også mulig for oss å frakte sjømat og vilt på samme bil som frukt og grønt. Men ikke nok med det, denne samkjøringen sparer miljøet for tusenvis av leveringer i året. I BAMA Storkjøkken er vi opptatt av å ivareta miljøet. 

Kvalitetsstempelet

Vi er minst like opptatt av dyrevelferd og det å tenke bærekraftig. Det er derfor vi i dag har et godt samarbeid med WWF. Vår definisjon av bærekraftig sjømat er sjømatprodukter som er blitt fisket, fanget eller oppdrettet på en slik måte at havets naturlige tilstand blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv og bearbeidet på en ansvarlig måte. Et av våre tiltak er at vi nå kun leverer ASC-sertifiserte scampi. ASC betyr at produktet kommer fra bærekraftig oppdrett.

Alt skal være av første klasse. Det er ved å stille strenge krav at vi i BAMA Storkjøkken og Køltzow oppfattes som kvalitetsstempler.