Bama

Skoleprosjekt i Ecuador har gitt 390 barn skoleplass

I 2006 tok BAMA initiativ til skoleprosjektet og inviterte med Fenacle og Dole som samarbeidspartnere. Prosjektet har firedoblet undervisningskapasiteten, skapt et stolt lokalsamfunn og feirer i år tiårsjubileum.

I Rio Viejo Guya-provinsen, nær plantasjene hvor Bendit-bananene dyrkes, går kun et fåtall av barna på skole. Foruten å skape større forutsigbarhet i bananproduksjonen og for arbeiderne, har skoleprosjektet bidratt til å forebygge forekomsten av barnearbeid. I tillegg er det innført et stipendprogram for elever som ønsker videreutdanning.

– Fra å huse kun 90 elever fordelt på to rom på 70 kvadratmeter uten vinduer, vann og latriner, har skolen i dag ni klasserom, fotballbane, datarom, vann og egen helsestasjon. 390 barn går på skolen per dags dato, sier konserndirektør i BAMA, Øyvind Briså.

Feststemt tiårsjubileum

For ti år siden ble skolen offisielt åpnet og i anledning jubileet ble representanter fra BAMA og Dole møtt av lokalbefolkningen som bar norske flagg, holdt taler og opptrådte med sang og dans.

– Skolen er et viktig bidrag til lokalsamfunnet. Under besøket fortalte foreldrene og representanter fra myndighetene at dette er den beste skolen i nærområdet og at barn fra andre skoledistrikter søker seg hit, sier Øyvind.

Under besøket kom det også frem at skolemyndighetene har planer om å oppgradere prosjektet til å omfatte videregående skole.

Brobygger

Han understreker at skoleprosjektet er langt mer enn et byggeprosjekt, men et samfunnsbyggerprosjekt.

– De lokale myndighetene har ansvar for undervisningen og drift av skolen. I tillegg administrerer de vedlikeholdet av skolen og med egen helsestasjon passer de på at barna har god helse, sier Øyvind.

Ecuador har liten tradisjon for åpenhet og demokrati i politikk og forvaltning.

– Prosjektet har i det store og det hele skapt bedre samarbeid og tillit mellom lokalbefolkningen og myndigheter.

Skapt arbeidsplasser

Bygget er mer enn bare en skole, men også et samlingspunkt for lokalbefolkningen. Lokalet stenges ikke etter endt undervisning, men benyttes som møtelokaler, voksenopplæring og til idrettsarrangementer.

Med mikrobedrifter for kvinner i salg og produksjon av tekstiler som hårnett, har prosjektet også bidratt til å skape flere arbeidsplasser.

 – Skoleprosjektet har virkelig fått nærmiljøet til å blomstre, sier Øyvind.