Bama

Vi søker EAT MOVE SLEEP-ambassadører

Fra Bendit Fotballcuper til EAT MOVE SLEEP-ambassadører

Fra 2016 blir det som tidligere het Bendit Fotballcup til EAT MOVE SLEEP Cup.Men dette er mer enn en navneendring.Nå søker vi etter dedikerte klubber som kan bli EAT MOVE SLEEP-ambassadører som bla annet skal få arrangere en EAT MOVE SLEEP CUP

Hva er EAT MOVE SLEEP?

I samarbeid med BAMA setter NFF fokus på helheten i det som skaper sunnhet, god helse og livskvalitet for oss mennesker – nemlig kombinasjonen av et sunt kosthold, fysisk aktivitet og nok søvn. Hver for seg viktige, men sammen er de nøkkelen til en positiv forandring. Derfor har vi lansert inspirasjons- og kunnskapskonseptet EAT MOVE SLEEP der EAT MOVE SLEEP Cup blir en svært viktig arena for å spre det glade budskap.

Hvorfor EAT MOVE SLEEP?

Den norske folkehelsa står overfor betydelige utfordringer. Livsstilssykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer rammer stadig flere og koster stadig mer – både menneskelig og økonomisk. Mange mener at dagens unge kan bli den første generasjon som levere kortere enn sine foreldre.

EAT

Vi spiser riktignok mer frukt, bær og grønnsaker enn noensinne. Likevel har vi et stykke igjen før vi når anbefalingene i de nasjonale kostholdsrådene.

MOVE

Utfordringene er store når det gjelder fysisk aktivitet. Norske 15-åringer er blant annet mer inaktive enn 70-åringene.

SLEEP

Gutter som går i 10. klasse sover i gjennomsnitt 1 time mindre per døgn enn for bare 10 år siden, samtidig som 1 av 3 voksne sliter med søvnen.

Hvem stiller på EAT MOVE SLEEP-laget?

NFF

Som landets desidert største idrettsorganisasjon hviler det et ekstra ansvar på NFF. Gjennom vår tilstedeværelse over hele landet er vi direkte og indirekte i kontakt med nesten halvparten av Norges befolkning. Vi stiller våre mange kommunikasjonsbærere- og flater til disposisjon for å spre inspirasjon og kunnskap via kretser, klubber, lag og enkeltutøvere – først og fremst til barn, foreldre og familie, ledere og støtteapparat.

BAMA

BAMA har samarbeidet med NFF i 23 år, og har en visjon om å gjøre Norge ferskere og sunnere. Noe de skal klare blant annet ved hjelp av Idrettsfrukt-ordningen og sin aktive deltakelse i EAT MOVE SLEEP, hvor de skal bidra med inspirasjon og kunnskap som leder til et sunnere kosthold i befolkningen.

Søvnspesialister

Landets fremste søvnekspertise bidrar med kunnskap om søvnens enorme betydning for helsa vår, både fysisk og mentalt.

Ambassadørklubbene

Skal vi lykkes med å bedre den norske folkehelsen trenger vi dedikerte og samfunnsengasjerte klubber over hele landet som ønsker å være med på en fellesdugnad. Det viktigste blir hva som gjøres av ambassadørklubbene i det daglige. Det må oppmuntres og tilrettelegges for mer fysisk aktivitet, og det må sørges for at det alltid er godt med sunne alternativer i kiosker, kafeer og salgsboder tilknyttet idrettsanleggene. Gjennom hele 2016 skal våre ambas- sadørklubber gå i bresjen og vise gode holdninger og ha en sunn profil.

EAT MOVE SLEEP CUP

Alle som blir plukket ut til å være ambassadørklubb, skal arrangere en fantastisk EAT MOVE SLEEP Cup som selve beviset på at kombinasjonen av et sunt kosthold, økt aktivitet og nok søvn hører naturlig sammen, og gir god helse og overskudd til et mer aktivt liv. Blant annet skal arrangøren etablere en EAT MOVE SLEEP Camp der det skal gis kunnskap og inspirasjon til både deltakere og tilskuere. Campen krever en viss størrelse og det kommer bla. 3 telt som skal settes opp og driftes av arrangørklubben med bistand fra BAMA/NFF.

SOM EAT MOVE SLEEP-AMBASSADØR FÅR KLUBBEN

 • Retten til å kalle seg EAT MOVE SLEEP-ambassadør
 • Veiledning/ verktøykasse til å gjennomføre ulike tiltak
 • Utstyrs-kit med blant annet kniver og forkler osv.
 • En egen kontaktperson fra BAMA OG NFF som gir råd, veiledning og oppfølging
 • Invitasjon, reise og opphold (for de med lang reisevei) for 1 person til kick-off
 • Bli med i konkurransen om å bli årets EAT MOVE SLEEP-ambassadør, der de tre beste klubbene får henholdsvis kr 30 000,-, idrettsfrukt for kr 10 000 og 20 landskampbilletter
 • Være en del av NFFs og BAMAs offensiv for en bedre folkehelse

Hva kreves for å kunne bli EAT MOVE SLEEP-ambassadør?

 • Klubben må ha sunne mat- og drikkealternativer tilgjengelig hele året.
 • Klubben må aktivt benytte Idrettsfrukt, til alle turneringer/arrangementer, treninger og samlinger osv.
 • Klubben må ha en person som er klubbens dedikerte EAT MOVE SLEEP-ambassadøransvarlige
 • Klubben må ha en person som er kioskansvarlig
 • Klubben må arbeide aktivt for å spre kunnskap om viktigheten av fysisk aktivitet, et sunt kosthold og nok søvn blant styre, oppmenn, trenere, spillere og foreldre, samt mot media
 • Klubben må være til stede under kick-off på Ullevaal stadion
 • Klubben må arrangere et eget EAT MOVE SLEEP kick-off
 • Klubben må ha link til www.bama.no/idrettsfrukt på klubbens informasjonskanaler
 • Klubben må jobbe for økt aktivitet blant klubbens medlemmer

Til EAT MOVE SLEEP Cup får klubben følgende fra BAMA:

 • En ny, større og forbedret produktpakke
 • Tilstedeværelse, veiledning og råd under gjennomføringen av arrangementet
 • EAT MOVE SLEEP-sponsede premier til alle deltakere
 • Nedlastningsklare EAT MOVE SLEEP Cup-diplomer
 • Alt nødvendig profileringsmateriell, som bl.a. telt, reklameseil, beger til frukt, duker, forkler og prisplakater m.m.

Hva kreves av en EAT MOVE SLEEP CUP?

 • Cupen skal minimum ha 600 deltakere
 • Cupens aldersgrensen er 6-12 år
 • Cupen skal være for både jenter og gutter
 • Cupen kan arrangeres hele året, inne og ute, men fortrinnsvis før og etter ordinær sesong
 • Cupen arrangeres etter veiledning fra BAMA og NFF
 • Cupen arrangeres i henhold til NFFs spilleregler og retningslinjer for spill på små baner (Barnefotball 6-12 år) og NFFs lov og reglement som omhandler cuper og turneringer.
 • Cupen markedsføres og arrangeres ved hjelp av offisielt EAT MOVE SLEEP-materiell

Bli med på EAT MOVE SLEEP-laget!
Søknadsfristen er 9. DESEMBER!

Vi håper at du og din klubb ønsker være med å bidra i dette viktige arbeidet. Noen av de viktigste målene med en idrettsklubb er å få barn, ungdom og voksne i fysisk aktivitet og lære dem samarbeid og respekt, samt å utvikle gode evner og holdninger.

I søknaden ønsker vi derfor å vite hva dere i dag gjør for å fremme sunt kosthold, gode holdninger samt økt fysisk aktivitet, og hvordan dere planlegger å prioritere dette arbeidet i året som kommer.

Norges Fotballforbund vil i samarbeid med BAMA velge ut ambassadørklubbene for 2016 innen 16. desember.

Søk om å bli EAT MOVE SLEEP-ambassadør her

Ved eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med:
Holger Roald – NFF 
Håkon Andersen – BAMA