Bama

Miljø og emballasje

BAMAs ambisjon er å være en foregangsbedrift for bærekraftig utvikling, og vi er opptatt av at all vår virksomhet skjer på en ansvarlig måte. Vi skal være en vekstdriver, med vekst basert på bærekraftige valg.

Bærekraftig utvikling handler i BAMA om sunnhet og aktivitet, og målet om "5 om dagen". Og det handler om å være en pådriver for bærekraftig utvikling innen miljø og sosialt ansvar.