Bama

Hvorfor bruker BAMA emballasje?

Frukt og grønt er ferskvarer og inneholder fra 75 til 96 prosent vann. Riktig håndtering og emballering av produktet fra høsting til forbruk er nødvendig for å opprettholde optimal kvalitet, hindre uttørking og redusere matsvinn.

Emballasjen har mange oppgaver, de viktigste er å:

  • beskytte produktet og bevare kvalitet helt frem til det skal spises.
  • muliggjøre lovpålagt og markedsrelatert produktinformasjon.
  • forenkle og effektivisere pakking og transport.

Bruk av emballasje er i mange sammenhenger også nødvendig med hensyn til hygiene.