Bama

Forpliktelser

Konkrete tiltak og forpliktelser:

  • BAMA skal aktivt bidra til redusert matsvinn på hvert ledd i verdikjeden og totalt.
  • Våre leverandører og produsenter skal etterleve integrert produksjon – det vil si å sikre rett frekvens på bruk av plantevern for å redusere lokal miljøbelastning og restinnhold på produktene.
  • Matavfall skal utnyttes som ressurs til for eksempel dyrefor
  • Avfall skal utnyttes til resirkulering eller energigjenvinning
  • Miljømessige forbedringstiltak skal identifiseres, gjennomføres, måles og rapporteres hvert år.