Bama

Hvorfor er redusert matsvinn bra for miljøet?

"Svinn" eller kasting av frukt og grønt som er spisbar er sløsing med ressurser, og dårlig for miljøet.

Ved å kaste et produkt får man miljøbelastning tre ganger:

  1. Ved produksjon, pakking og transport av varen.
  2. Ved kast av varen, ofte med emballasje, som må transporteres og behandles som avfall.
  3. Når «erstatningsvare»  må produseres, pakkes og transporteres til forbruker.

Tre eksempler:

  1. Pakking av steinfrier druer i egnet emballasje direkte etter innhøsting har ført til at svinnet fra høsting til forbruker er redusert til 1 - 2 prosent. Tidligere lå svinnet på druer solgt i løs vekt på 10 - 15 prosent. Druer må uansett emballeres i kjøpsøyeblikket. Miljøgevinsten i dette eksempelet er med andre ord stor.

  2. Spisemodne produkter som avokado og mango blir lett utsatt for støt under transport, i butikk, og ikke minst i bæreposen på vei hjem. Emballasjen som benyttes på disse produktene minimerer dette problemet og produktene har den rette kvaliteten når de skal spises.
  3. For produkter som inneholder mye vann, som brokkoli, viser tester fra Nofima at filmet vare holder seg i mer enn en uke mer enn vare uten plastfilm.


Vekttap er forårsaket av at vann fordamper fra råvaren og gjør at den holder seg dårligere og ikke har ønsket kvalitet.