Bama

Miljø

Det kastes for mye mat i Norge. Det er en utfordring for miljøet og dårlig for samfunnet. BAMA tar derfor et helhetlig ansvar for at vi skal kaste så lite mat som mulig.

Vi jobber for å øke forbruket og minske matsvinnet, og det gjør vi blant annet gjennom å sikre ferskest mulig produkter, med best mulig kvalitet, helt fremt til forbruker.

Det er mange faktorer som spiller inn: Det handler om å samarbeide med de beste produsentene, god produksjonsplanlegging, flinke internasjonale samarbeidspartnere, jevn og riktig temperatur under frakt, god lagring, riktig og nødvendig emballajse, riktig temperatur i butikk, og ikke minst økt kunnskap hos forbrukerne.

BAMA ønsker å utnytte så mye som mulig av produktene. Frukt og grønt som ikke selges i dagligvare går til storkjøkkenkunder eller til foredlede produkter som potetstappe, rotmos, supper, og sprøstekt løk. Vi gir også en god del til Matsentralen i Oslo (og andre steder?).

BAMA skal bidra til at Norge klarer å oppnå målet om halvering av matsvinnet innen 2030, og vår emballasjeoptimering skal sette standarden både for produktkvalitet og sirkulær tenkning.