Bama

Transport

BAMA har høye ambisjoner om at miljøfotavtrykket fra vår transport kan bli lavere. Det krever brede samarbeid, og bevisste valg av transportmidler i hele verdikjeden.

BAMA jobber for at inngående transport fra Europa skal fraktes på den mest miljøvennlige måten, med en kombinasjon av tog, båt og bil. 60 prosent av transporten i Norge skal over på tog innen 2020. Dette skal bidra til en reduksjon av CO2-utslipp på minimum 60 prosent.

En god bidragsyter til den grønne ambisjonen vår på transport er BAMA Logistikk AS. Alle lastebilene som transportselskapet benytter er nå i Euro 6-versjon, med lavere dieselforbruk som resultat.

BAMA jobber for at inngående transport fra Europa skal fraktes på den mest miljøvennlige måten, med en kombinasjon av tog, båt og bil.

Vi jobber også for å få mest mulig av transporten over fra veitransport til jernbane, både i produsentlandet og i Norge. I 2014 gikk over halvparten av vår frakt til Nord-Norge på skinner.

Til norsksesong for frukt i 2017, endret vi distribusjonsemballasje fra standardkasser for frukt og grønt (IFCO) til pappkasser med avpasset høyde.

Resultatet var 3150 færre paller til distribusjon i 2017 (med samme solgte volum). Det tilsvarer 96 færre trailere på veien.