Bama

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et offentlig sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. I BAMA benytter vi Miljøfyrtårn som et verktøy for implementering av miljøtiltak og ressursoptimalisering. BAMAs enheter skal Miljøfyrtårnsertifiseres som et verktøy for forbedring og ressursutnyttelse.

BAMAs enheter skal Miljøfyrtårnsertifiseres som et verktøy for forbedring og ressursutnyttelse.

Arbeidet med sertifiseringen startet i 2010, og pr. 1. januar 2015 er 35 av 64 enheter i BAMA sertifisert. Disse har gjennomgått en miljøanalyse og deretter oppfylt definerte bransjekrav som er nødvendige for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Vårt mål er at 75 prosent av våre enheter skal være sertifiserte innen utgangen av 2017.

Lønnsomt

Tiltakene som gjennomføres i BAMA skal være lønnsomme på flere nivåer. Dette gjelder selskapets økonomi, de ansattes helse, selskapets nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det skal være lønnsomt å drive miljøvennlig.

Konkret

Tiltakene skal være konkrete og målbare, slik at vi er i stand til å kontrollere resultatene. Videre er de tilpasset BAMAs driftsmodell, og skal gjennom kontinuerlige prosesser forbedre økonomien og miljøregnskapet for den enkelte enhet. Driftsenhetene i BAMA jobber med følgende områder for å oppnå sitt sertifikat:

  • Arbeidsmiljø/HMS
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall
  • Energi
  • Utslipp til luft og vann
  • Estetikk

Lenke til Miljøfyrtårn