Bama

Ekspansjon

Til tross for at bananen var ukjent for mange, steg importmengden raskt.

Matthiessen opprettet filialer i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim, og i Sverige åpnet han A.B. Banankompaniet med sønnen Carl Matthiessen som sjef. Omfattende markedsføringsvirksomhet og egne bananbutikker gjorde snart at Christian Matthiessen ble kjent på folkemunne som Banan-Matthiessen.

Med økt bananetterspørsel vokste arbeidsmengden. Sverre Nergaard ble ansatt som kontorsjef men ble senere administrerende direktør da selskapet ble aksjeselskap i 1915. Det skulle vise seg at Nergaard ville bli uvurderlig for selskapets fremtid.

Første verdenskrig gjorde import vanskelig med begrenset tilgang på varer. Gjennom de vanskelige krigsårene under 1. verdenskrig overtok Nergaard ledelsen og la grunnlaget for handel også med norskproduserte frukter og grønnsaker.

Dessverre fikk ikke Christian Matthiessen se konturene av hva fremtiden skulle bringe for selskapet hans. Han døde i 1918.