Bama

Det første modneriet

Et værelse i den gamle Stiftsgården i Rådhusgaten i Kristiania fungerte som det første modneriet.

Men dette ble snart for lite, og et nytt modneri ble noen år senere åpnet i Statholdergården, en historisk gård som i dag er fredet. Etter at import ble frigitt i 1919 steg etterspørselen etter Fyffes-bananer markant.

Det førte til at selskapet ekspanderte sterkt i mellomkrigsårene, og mot slutten av 1920-årene befestet selskapets solide posisjon seg. I 1930 åpnet et nytt modneri på Filipstadkaia i Oslo, og snart fulgte bergenskontoret etter med sitt nye modneri i 1935.

Dessverre led både modneriet i Oslo og Bergen under annen verdenskrigs herjinger. Den store eksplosjonen på Filipstad i 1943 gjorde at bygningen i Oslo ble fullstendig ødelagt. Men allerede i 1946 sto et nytt modneri klart på samme sted, som trolig er det første blant større bygg som ble reist etter krigen. Bergensmodneriet stod ferdig først i 1954, etter å ha ventet ti år på byggetillatelse.