Bama

2. Verdenskrig

Fordi de krigførende nasjonene eide transitthavnene, ble transport vanskelig.

I samarbeid med svenskene ble det chartret to norske kjølebåter, slik at bananene kunne transporteres direkte fra tropene til Oslo og Gøteborg. Dette la grunnlaget for den ekspertisen BAMA i dag har på transport- og kjøleskip.

Båttransportene vinteren 1939-40 ble starten på det gode samarbeidet med konkurrerende virksomheter. Alle fikk tilbud om å få være med. Samarbeidet varte også i tiden etter krigen og førte til etableringen av Norske Bananmodneriers Landsforbund som ble stiftet i 1945.

På grunn av importforbudet i 1940 var krigsårene vanskelige, og en omstillingsprosess var nødvendig. Derfor begynte virksomheten å omsette nye varekategorier som kaffeerstatning, spill, leker og kunstige blomster.