Bama

Pågangsmot og importforbud

Det var avgjørende å komme raskt i gang igjen etter andre verdenskrig.

Bransjen led fremdeles under vanskelige kår, og det ble ikke bevilget valuta til banankjøp. Bortsett fra en kortvarig ordning var Norge helt bananløse fra 1947. Virksomheten fortsatte med kolonialvarene i påvente av at den første bananbåten skulle komme igjen.

Sterk rasjonering gjorde at det i 1950 kun ble importert 1.100 tonn bananer, og selskapet var i motbakke. Ved å modne og pakke bananer for det svenske markedet i tillegg til eksport av blåbær til USA, fikk virksomheten nye inntekter.

Først i 1957 ble det balanse mellom tilbud og etterspørsel, og importen nådde en foreløpig topp med 30 000 tonn. Men det var ikke før i 1960 at bananimporten ble helt frigitt, etter 20 års knapphet.

På denne tiden var sydfruktavdelingen i kraftig vekst og utgjorde snart hele 40 prosent av selskapets totale omsetning. For å møte den økte pågangen ble det i 1957 opprettet en avdeling på Hamar, i 1959 i Bodø, og i 1960 ble et nytt bygg oppført i Stavanger.