Bama

Det glade 60-tallet

1960-årene var kjennetegnet av fri tilgang til alle varer og sterk utvikling i produksjonen av frukt og grønnsaker.

Nærmest over natten ble det kjøpers marked, og salgsarbeidet ble mer og mer utfordrende. Kort sagt ble kravet til kvalitet stadig høyere samtidig som marginene ble mindre.

For å imøtekomme markedsforholdene startet enda en omorganisering som bidro til en mer rasjonell drift, og hele selskapet ble desentralisert. Alle avdelingene ble selvstendige driftsenheter med ansvar for det økonomiske resultatet.

I takt med utviklingen ble det i 1964 oppført et nytt hovedanlegg i Trondheim, og verdens nordligste bananmodneri så dagens lys i Tromsø.

Det skulle vise seg at omstruktureringen var nødvendig. Konkurranseforholdene ble tilspisset, blant annet fordi Gartnerhallen kom sterkere inn på markedet med både på norske og importerte produkter. Gjennom næringspolitiske disposisjoner søkte Gartnerhallen om å oppnå monopol for å få full kontroll over førstehåndsutbudet av norske produkter.

De endrede markedsforholdene krevde ny tilpasning. Nå gjaldt det ikke bare å konkurrere om kundene, men selskapet måtte også konkurrere om å få levert varer fra norske produsenter.