Bama

BAMA i det nye årtusenet

Første del av 1980-tallet var preget av omlegging til et mer effektivt distribusjonsapparat.

For å bli selvforsynt med norske produkter ble det bygd opp egen norsksektor. Norsksatsingen økte i 1986, da produsentorganisasjonen BAMA Grønt ble etablert, med nærmere 1000 produsenter, fruktlagre og potetpakkerier. Produktene ble markedsført under varemerket Prima Norsk.

BAMA har helt fra starten vært kjent for sin markedsføring. På 90-tallet ble kjededannelsen tydeligere og markedsføringen bedre tilpasset. Målsettingen var økt forbruksvekst og konkurransekraft for våre kunder. Samtidig kom markedsføringen av norske produkter tydeligere i fokus. I 1996 startet BAMAs industrivirksomhet med produksjon av ferskforedlede produkter ved salatfabrikken i Lier.

Våren 1998 opphørte Gartnerhallens funksjon som markedsregulator av norske produkter, grossist og importør. BAMA fikk ansvaret for grossistvirksomheten, og distribusjon av produkter til kjedekundene. Produsentene i Gartnerhallen og BAMA Grønt ble slått sammen i organisasjonen A.L. Gartnerhallen. Samtidig ble det inngått langsiktige avtaler med NorgesGruppen og Rema 1000.

I 2005 feiret BAMA 100-årsjubiléet for den første bananlasten til Norge. Dette ble også starten på merkevaren Bendit. En viktig del av konseptet er å fremme fysisk aktivitet blant barn og ungdom, og nærmere 70 000 deltar nå på ulike Bendit-arrangementer årlig.

Produktutvikling sto i sentrum ut over 2000-tallet, med blant annet oppkjøp av Nordic Lunch i 2007, og introduksjon av produkter som brettsalater, smoothies og juice. Andre og viktige fokusområder ble samfunnsansvar og mattrygghet. BAMA har vært medlem av Intiativ for Etisk Handel siden 2002, og stiller strenge krav til sine 180 leverandører i 80 land, også i Norge. Selskapet har fastsatt klare miljømål, blant annet om reduksjon i CO2-utslipp.

Fra tidlig 90-tallet og frem til i dag har BAMA 10-doblet omsetningen. Som markedsleder vil produktutvikling og markedsføring stå like sentralt i fremtiden som i fortiden. BAMA har tatt et bransjeansvar som har bidratt til at Nordmenns forbruk av frukt og grønt som i snitt har hatt den tørste økningen i Europa. Veksten har nå flatet ut og målet er å knekke koden til å skape ny vekst.

Det er en sprek 125-årsjubilant som satser videre mot en fersk fremtid.