Bama

Ansvarlig grønn vekst

– til beste for produsenter, ansatte, lokalsamfunn, kunder og miljøet.

Produktene BAMA kjøper og selger er i seg selv biologiske og grønne, men aktiviteten for å bringe produktene fram til kundene våre belaster miljøet. Produksjonen av frukt og grønt kan påvirke det biologiske mangfoldet, forbruke vann og forurense det ytre miljøet. Både produksjon og høsting er ofte arbeidsintensivt, og kan være belastende for alle som jobber på en plantasje, ute på et jorde, inne i et drivhus eller på et pakkeri.

BAMA vil bygge videre på praksisen som er etablert i samarbeid med leverandører, interessegrupper og myndigheter, både i Norge og internasjonalt. En ansvarlig grønn vekst innebærer at BAMA erkjenner sitt ansvar og tar en aktiv samfunnsrolle overfor norske forbrukere, næringsliv og myndigheter. BAMA vil fortsette arbeidet med å gjøre verdikjeden mer bærekraftig, og gjennom forskning, innovasjon og produktutvikling sikre kunnskapsbasert vekst.

Derfor er BAMAs mål innen 2024 å:

  • Bidra til at myndighetenes mål om «5 om dagen» kan nås
  • Utvikle og innføre en bærekraftindeks for utvalgte produkter
  • Øke omsetningsverdien av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter med 150 % innen 2030
  • Utvikle nye smakfulle produkter og ha 20 % salg via nye sorter/løsninger
  • Gjennom dialog og tilsyn sikre at leverandørene følger BAMAs etiske retningslinjer
  • Miljøfyrtårnsertifisere nasjonal virksomhet
  • Gjennomføre alle innkjøp i tråd med BAMAs retningslinjer