Bama

Ansvarlig miljøarbeid i BAMA

Miljøarbeid står sentralt i BAMAs strategi.

Innenfor våre produktområder har vi forpliktet oss til å være en pådriver og foregangsbedrift for bærekraftig utvikling innen miljø.

Med konkrete tiltak skal vi bidra til redusert matsvinn i verdikjeden, og vi skal utvikle miljøriktige og ressursbesparende løsninger for våre kunder.

Redusert matsvinn er BAMAs viktigste miljømål. Dette krever omfattende analyser, med påfølgende konkrete tiltak på hvert trinn i verdikjeden. Frukt og grønt har et meget godt miljøutgangspunkt, og vår jobb er å ivareta dette gjennom hele verdikjeden. Det gjør vi best ved å sikre at frukten, grønnsakene, salaten og bærene som er dyrket frem, blir spist.

Konkrete tiltak og forpliktelser

  • BAMA skal aktivt bidra til redusert matsvinn på hvert ledd i verdikjeden og totalt.
  • Emballasje skal kontinuerlig forbedres for å oppnå lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning, og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.
  • BAMA skal bidra til Norges nasjonale klimareduksjonsmål ved å redusere forbruk og utslipp.
  • Energiforbruket fra BAMAs virksomheter skal reduseres 
  • Utslipp (avløp, jordavfall, slam, CO2) fra BAMAs virksomheter skal reduseres.
  • Våre leverandører og produsenter skal etterleve integrert produksjon – det vil si å sikre rett frekvens på bruk av plantevern for å redusere lokal miljøbelastning og restinnhold på produktene.
  • Matavfall skal utnyttes som ressurs til for eksempel dyrefor
  • Avfall skal utnyttes til resirkulering eller energigjenvinning
  • Miljømessige forbedringstiltak skal identifiseres, gjennomføres, måles og rapporteres hvert år.