Bama

Flere Miljøfyrtårn i BAMA

Miljøfyrtårn er et offentlig sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. I BAMA benytter vi Miljøfyrtårn som et verktøy for implementering av miljøtiltak og ressursoptimalisering.

Arbeidet med sertifiseringen startet i 2010, og pr. 1. januar 2015 er 35 av 64 enheter i BAMA sertifisert. Disse har gjennomgått en miljøanalyse og deretter oppfylt definerte bransjekrav som er nødvendige for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Vårt mål er at 75 prosent av våre enheter skal være sertifiserte innen utgangen av 2017.

Lønnsomt

Tiltakene som gjennomføres i BAMA skal være lønnsomme på flere nivåer. Dette gjelder selskapets økonomi, de ansattes helse, selskapets nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det skal være lønnsomt å drive miljøvennlig.

Konkret

Tiltakene skal være konkrete og målbare, slik at vi er i stand til å kontrollere resultatene. Videre er de tilpasset BAMAs driftsmodell, og skal gjennom kontinuerlige prosesser forbedre økonomien og miljøregnskapet for den enkelte enhet. Driftsenhetene i BAMA jobber med følgende områder for å oppnå sitt sertifikat:

  • Arbeidsmiljø/HMS
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall
  • Energi
  • Utslipp til luft og vann
  • Estetikk