Bama

BAMAs bærekraftstrategi

Denne består av 23 mål som skal nås innen 2023, dersom annet ikke er angitt. For flere områder må dagens status kartlegges før målet kan konkretiseres. Bærekraftstrategien vil bli konkretisert gjennom flere retningslinjer, strategier og handlingsplaner.

Mål innen 2023

 1. Bidra til at myndighetenes mål om «5 om dagen» kan nås.
 2. Utvikle og innføre en bærekraftindeks for utvalgte produkter.
 3. Øke omsetningsverdien av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter med 150 % innen 2030.
 4. Utvikle nye smakfulle produkter. Her skal 20 % av salget komme fra nye sorter/løsninger.
 5. Dialog og tilsyn skal sikre at leverandørene følger BAMAs etiske retningslinjer.
 6. Miljøfyrtårnsertifisering av nasjonal virksomhet. Eksempel
 7. Gjennomføre alle innkjøp i henhold til BAMAs retningslinjer.
 8. Redusere matsvinnet med 50 % i tidsrommet 2016 - 2025. Eksempel
 9. Optimalisere emballasjen på minst 80% av produktene, i tråd med vårt verktøy for emballasjekartlegging og optimering.
 10. Satse på forskning, utvikling og innovasjon og forbedrede produkter og emballasje.
 11. Levere 100 % av produktene uten sykdomsfremkallende bakterier eller rester av plantevernmidler som overstiger myndighetenes grenseverdier. Eksempel
 12. Kunne spore 100% av produktene tilbake til leverandør og opprinnelse innen 4 timer.
 13. Sikre ferske produkter ved at 100 % av transportene tilfredsstiller temperaturkrav. Eksempel
 14. Sørge for at 0 % av matavfallet går til forbrenning.
 15. Kildesortere 92 % av avfallet i fraksjoner som gjenbrukes og materialgjenvinnes.
 16. Energieffektivisere virksomheten med 15 % (tall fra Christer).
 17. Ha 100 % materialgjenvinnbar emballasje. Eksempel
 18. Øke fyllingsgraden i transporten.
 19. Redusere CO2-utslippene fra transport. Eksempel
 20. Bruke 100 % fornybart drivstoff nasjonalt.
 21. Bruke 100 % fornybar energi i egne bygg.
 22. Ha egenprodusert fornybar energi ved å installere solfanger, solceller og/eller jordvarme.
 23. Fjerne bruken av fluorgasser.