Bama

Fører emballasje til mer unødvendig søppel?

Den største miljøbelastningen ved frukt og grønt er at produktet blir kastet istedenfor å bli spist. BAMAs viktigste miljømål er derfor å bidra til redusert matsvinn i hele verdikjeden.

Emballasjens viktigste oppgave er å ivareta kvaliteten og redusere svinn fra innhøsting og helt frem til det øyeblikket produktet blir spist eller bearbeidet.    

Dette foregår på to alternative måter, som begge innebærer bruk av emballasje:

  • Produktene pakkes i større kasser som leveres til butikk og utsalgssted, hvor forbrukeren plukker produktene og selv emballerer dem i for eksempel plastposer.
  • Produktene pakkes og emballeres hos produsent eller på et sentralpakkeri i egnede forbrukerpakninger og selges til forbrukerne ferdig emballert.