Bama

Hvorfor må frukt og grønt merkes?

Det store mangfoldet av frukt og grønnsaker har bidratt til økt forbruk, noe som er positivit for både helse og miljø. Salater, bær og tomater er gode eksempler på dette.


For å kunne tilby et stort spekter av forskjellige produkter og kvaliteter, kreves god merking. Alle pakkede produkter må derfor merkes med en unik strekkode på emballasjen.

Myndighetene har også krav om at produktene skal kunne spores tilbake til produsent. Derfor må de merkes med en produksjonskode, noe som også krever emballasje.

Hva betyr merkingen på emballasjen?


Betyr at gjenvinningsvederlaget er betalt.  Grønt Punkt Norge AS organiserer returordningene for plast og annen emballasje. Som medlemsbedrift bidrar BAMA med finansieringen.

Matvaregodkjent. Brukes på emballasje godkjent for matvarer

 


Resirkulerbar plast. Brukes på all plastemballasje.

 


Resirkulerbar papir/papp. Brukes på all papp og papiremballasje.