Bama

Økologiske produkter og emballasje

Stort sett all frukt og grønt holder seg bedre i emballert tilstand. Økologiske produkter har lavere omløpshastighet i butikk , og har derfor enda større behov for emballasje enn konvensjonelle varer som selges raskere. 

Regelverket for salg av økologisk frukt og grønt krever god dokumentasjon på at lovverket følges. Det er også strenge krav om å skille mellom konvensjonelt dyrkede produkter og økologisk dyrkede produkter. Derfor emballeres nesten alle økologiske produkter i forbrukerpakning før salg. I tillegg er det en fordel å kunne skille mellom økologisk og konvensjonelt i kassa, slik at forbrukerne betaler riktig pris.