Bama

Hvordan velges emballasjemateriale?

All emballasje som benyttes til matvarer må tilfredsstille offentlige krav til hygiene og mattrygghet.

Emballasjen som benyttes på BAMAs frukt og grønt-produkter er gjenvinnbar og kan enten material- eller energi-gjenvinnes.  BAMA er medlem av Grønt Punkt og betaler vederlag for all emballasje vi bruker på våre produkter. Dette er penger som går til returselskapene som sørger for innsamling og gjenvinning av plast, papp, kartong etc.

Innsamlingsgraden av emballasjeplast som går til gjenvinning i Norge, øker stadig og bidrar til at miljøbelastningen minker.  Stadig flere kommuner og fylker innfører nå sortering av plast, noe som vil bidra til at miljøregnskapet når det gjelder emballasjen til frukt og grønnsaker, får en positiv utvikling.  

BAMA er opptatt av størst mulig bruk av emballasje som er materialgjenvinnbar. Eksempler på dette er at vi søker å bruke følgende:

  • Ved plastemballasje; PE, PP, PET – med så få tilsetninger som mulig
  • Pant på drikkeemballasje
  • Bølgepapp/kartong

Vi forsøker å unngå:

  • Ved plastemballasje; PVC, PC og PS.
  • Kombinasjoner av ulike materialer og laminater (vanskeliggjør materialgjenvinningen).
  • Bioplast som ikke kan materialgjenvinnes i dagens systemer (for eksempel polylaktat og stivelsesbaserte plastmaterialer).
  • Svart plast innfarget med fargen Carbon Black.