Bama

Bedre løsninger på emballasje er et viktig miljøtiltak

Riktig emballasje er et viktig miljøtiltak

Optimert emballasje forhindrer kvalitetstap, og dermed svinn. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle bedre løsninger, med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning, og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.  All emballasje vi bruker på frukt- og grønt-produkter er gjenvinnbar.

Når den har gjort nytten, kan den enten material- eller energigjenvinnes. BAMA er medlem av Grønt Punkt, og betaler vederlag for all emballasje som brukes. Dette er penger som går til returselskapene som sørger for innsamling og gjenvinning av plast, papp, kartong etc.

Innsamlingsgraden av emballasjeplast som går til gjenvinning i Norge øker stadig, og bidrar til at miljøbelastningen minker. Stadig flere kommuner og fylker innfører kildesortering av plast, noe som vil bidra til at miljøregnskapet når det gjelder emballasje frukt og grønnsaker får en positiv utvikling.