Bama

Et varsomt avtrykk

BAMA er en pådriver for bærekraftig utvikling.

BAMA har et globalt nettverk av leverandører, og vi har påtatt oss logistikkansvaret fra alle produsentene og helt fram til kundene i Norge. Handel med ferske produkter i store volumer fra fem kontinenter krever nøye planlegging for å sikre høy kvalitet under fremføringen.

Et slikt aktivitetsnivå vil nødvendigvis også ha miljømessige konsekvenser, men vårt mål er alltid å trå så varsomt som mulig. Vi har derfor iverksatt en rekke tiltak innen blant annet matsvinn, emballasje, energiforbruk, fraktmetoder, plantevern og utslipp.

Flere av BAMAs enheter er sertifisert som Miljøfyrtårn, og vi skal være en pådriver og foregangsbedrift for bærekraftig utvikling innenfor våre produktområder.