Bama

Et varsomt avtrykk

BAMA er en pådriver for bærekraftig utvikling.

BAMA har et globalt nettverk av leverandører, og vi har påtatt oss logistikkansvar for at produktene kommer til Norge fra opprinnelseslandet. 

Handel med ferske produkter i store volumer fra fem kontinenter krever nøye planlegging, for å sikre høy kvalitet hele veien. 

Et slikt aktivitetsnivå vil nødvendigvis ha miljømessige konsekvenser, men vårt mål er alltid å trå så varsomt som mulig. Vi har derfor iverksatt en rekke tiltak for blant annet matsvinn, emballasje, energiforbruk, fraktmetoder, plantevern og utslipp.

Flere av BAMAs enheter er sertifisert som Miljøfyrtårn, og vi skal være en pådriver og foregangsbedrift for bærekraftig utvikling innenfor våre produktområder. 

BAMAs bærekraftstrategi kan du laste ned HER