Etisk Handel Norge | Bama

Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Etisk Handel Norge

BAMA har vært medlem av Etisk Handel Norge (tidligere Initiativ for etisk handel) siden 2002. 

Det er en organisasjon stiftet av blant annet Virke, LO og Kirkens Nødhjelp. 

Medlemmer forplikter seg til å arbeide for kontinuerlig forbedringer av miljø- og arbeidsforhold, i tråd med grunnleggende ILO-standarder og Eurepgap.

Det innebærer at medlemmene må avgi rapport om både fremskritt og avvik i arbeidet med etiske standarder og forbedring av sosiale forhold.

Rapportene skal være tilgjengelig for offentligheten. Under kan du lese mer om dette. 

LENKE TIL PDF - IEH RAPPORT 2018 (har vi nyere?)