Etisk samarbeidsmodell | Bama

Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Etisk samarbeidsmodell

Den etiske samarbeidsmodell omfatter hele verdikjeden vår.

  1. Vi jobber direkte med våre leverandører.
  2. Vi jobber langsiktig, kjenner våre leverandører gjennom mange år, og er relasjonsorienterte.
  3. Vi følger internasjonale konvensjoner (FN’s ILO-konvensjoner og EU’s CSR-strategier).
  4. Vi bruker sosial dialog som virkemiddel, i tråd med ILO-prinsippene som betyr å involvere arbeidslivets parter og lokale myndigheter til prosessorientert, lokalt forbedringsarbeid.
  5. Vi samarbeider med norske myndigheter som IEH, LO og Virke om hvordan skape effektive, lokale forbedringsprosesser.
  6. Vi er engasjerte i oppfølging av hele verdikjeden – både kvalitetsmessig, miljømessig og sosialt.
  7. Forholdene er forskjellige i ulike land, også hos våre leverandører. Vi må utvise skjønn og respektere forskjellene, uten å kompromisse på våre grunnleggende verdier.
  8. Vårt samfunnsansvar omfatter alt fra fattigdom i land i sør, miljøbelastninger i verdikjeden, korrupsjon og hvitvasking, mattrygghet og helse, til velferd for barn og ungdom i Norge gjennom våre idrettsengasjementer.
  9. Vi har ingenting å skjule. Verden er – og vil være – kompleks, komplisert og urettferdig. Vi erkjenner at det kan gjøres feil hos leverandører i forhold våre krav. Det fordrer at vi til en hver tid er «på tå hev». Vårt bidrag er å stimulere til forbedringsprosesser slik at avvik korrigeres.
  10. Vi tror på åpenhet og prosesser mer enn sertifiseringsordninger knyttet til verdikjedens utfordringer.