Bama

Ikke bare fine ord

Visjon og verdier påvirker det daglige arbeidet.

Vår visjon gir oss tydelige føringer for beslutninger, adferd og samfunnsrolle: «En sunnere og ferskere fremtid.» Vi bruker visjonen aktivt i det daglige arbeidet.

Vi krever av våre ansatte at de opptrer ærlig og redelig i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet og at de nedfelte etiske retningslinjene etterleves i den daglige jobben.

Våre verdier uttrykker hva vi sammen står for:

  • «Målrettet» - vi leverer vekst, løsninger, resultater og kvalitet, og er til å stole på.
  • «Ansvarlig» - vi har høy integritet og forplikter oss til etiske og ansvarlige handlinger, internt og eksternt.
  • «Inspirerende» - Vi inspirerer til sunn livsstil, gjennom engasjerende aktiviteter og kommunikasjon.
  • «Samspillende» - Vi jobber sammen om gode løsninger og bidrar til godt arbeidsmiljø.