Bama

Ikke bare fine ord

Visjon og verdier påvirker det daglige arbeidet.

Vår visjon gir oss tydelige føringer for beslutninger, adferd og samfunnsrolle: «BAMA gjør Norge ferskere og sunnere.» Her er alle ordene viktige, og vi bruker visjonen aktivt i det daglige arbeidet.

Vi krever av våre ansatte at de opptrer ærlig og redelig i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet og at de nedfelte etiske retningslinjene etterleves i den daglige jobben.

I tillegg uttrykker våre tre verdier hva vi sammen står for:

  • «Lagånd»
  • «Integritet»
  • «Medmenneskelighet»

Les mer om vår visjon, verdier og våre etiske retningslinjer.