Bama

På sporet etter klimavennlig transport

BAMA jobber kontinuerlig med å finne så miljøvennlige transportløsninger som mulig, som samtidig er presise og pålitelige.

Et eksempel er banantransporten fra Latin-Amerika. Opprinnelig foregikk dette med «bananbåter» og senere med containerskip til havner i Europa, og videre med trailere til Norge.

I 2009 la vi om transporten, slik at containerne blir fraktet med båt hele veien til Norge. Trailere blir nå kun benyttet fra havnen i Oslo til modneriet vårt. Denne omleggingen har gitt en utslippsreduksjon av CO2 som tilsvarer utslippet fra 16 800 personbiler hvert år.

Vi jobber også for å få mest mulig av transporten over fra veitransport til jernbane, både i produsentlandet og i Norge. I 2014 gikk over halvparten av vår frakt til Nord-Norge på skinner.