Bama

Plantevernmidler er vaksiner for frukt og grønt

Plantevernmidler brukes for å bekjempe skadegjørere på planter, som sopp, insekter og ugress, eller for å regulere plantenes vekst.

Vanligvis er det kjemiske forbindelser som brukes, men også biologiske metoder finnes, for eksempel bruk av nytteinsekter. Som plantevernmidler regnes også de naturlige stoffene som kan brukes i økologisk landbruk, blant annet jernfosfat og fettsyresalter.

Plantevernmidler er en hjelp til å opprettholde høy kvalitet på produktene. Det har blitt anslått at omtrent 30 prosent av jordas avlinger ville gått tapt uten bruk av plantevernmidler.