Bama

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat

For å sikre at restnivået i mat er helsemessig trygt, og at plantevernmidlene brukes på lovlig måte, har Mattilsynet fastsatt grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler.

De norske grenseverdiene er de samme som i EU. Grenseverdier settes ut fra omfattende dokumentasjon av plantevernmiddelets helsemessige og agronomiske egenskaper.

Det overordnede når man setter en grenseverdi, er at det skal sikre at restmengdene av plantevernmidler i matvaren ikke er helseskadelige. Grensen for restverdier av plantevernmidler er satt 100 ganger lavere enn man antar at et menneske kan tåle ved daglig inntak et helt liv.

Analyser foretatt av Mattilsynet viser til at inntak av plantevernmiddelrester må anses å representere svært liten helserisiko for norske forbrukere.