Bama

Kontroll i Norge

Det er Mattilsynet som fører tilsyn med plantevernmiddelrester i mat, og de har et løpende overvåkingsprogram der det tas ut ca. 1.500 prøver av frukt, grønnsaker, korn, barnemat etc. i året.

Andelen prøver av norske frukt og grønnsaker har de siste årene vært omkring 35 prosent, mot ca. 65 prosent importerte frukt og grønnsaker.

Prøvene til overvåkingsprogrammet blir tatt ut hos importører, grossistlagre, butikker, dyrkere og torg av et utvalg av Mattilsynets distriktskontorer, og blir umiddelbart sendt til analyse. Resultatene fra overvåkingsprogrammet viser at det svært sjelden påvises så høye rester av plantevernmidler at det kan ha helsemessig betydning.

Fra et helsefaglig synspunkt har Mattilsynet konkludert med at rester av plantevernmidler i norske og importerte produkter ikke er noen helserisiko. Resultater av prøvene publiseres på Mattilsynets nettsider.

BAMA har egne rutiner for kvalitetskontroll for å sikre at produktene er trygge. Vi foretar derfor selv prøver på rester av plantevernmidler.