Bama

Spørsmål og svar om plantevern-midler

Nedenfor kan du lese noen spørsmål med svar på temaer om plantevernmidler.

Du kan også få svar på flere spørsmål på Mattilsynets nettside.

Er plantevernmidler farlige for helsen vår?

Det blir kontinuerlig forsket på effekter fra bruken av plantevernmidler, både på nye metoder og på metoder som har vært i bruk i mange år. I 60-70 år har det vært utført en mengde vitenskapelige forsøk og tester som så godt som mulig simulerer effekten av stoffene ved et helt livs påvirkning - på samme måte som man gjør med medisiner for mennesker.

Alle plantevernmidler blir testet like intenst som medisiner for å forsikre om at de ikke er helseskadelige. Disse testene er grunnlaget for om et plantevernmiddel blir godkjent for bruk eller ikke.

Er plantevernmidler giftige?

Dette kommer an på dosering. Moderne plantevernmidler er satt sammen slik at de virker på bestemte sykdommer eller skadedyr.

Midlene som brukes for å bekjempe insekter, sopp og ugress, har ikke samme effekt på mennesker. Pattedyr har blod, planter har ikke det. Mennesker går ikke gjennom larvestadiene gjennom oppveksten, slik insekter gjør. Derfor kan en fugl spise en innsekt som er behandlet med plantevernmidler uten å ta skade. Brukt på riktig måte, vil plantevernmidler ha en minimal virkning på miljøet eller omgivelsene.
Plantevernmidler er laget slik at de blir brutt ned og blir harmløse innen kort tid. Tiden fra behandling og til innhøsting skjer, er satt i forhold til dette.

Hva menes med coctaileffekten?

Med cocktaileffekten menes samvirkende effekt av en blanding av kjemiske stoffer. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VMK) utarbeidet i 2008 en rapport som også omtaler plantevernmidler. Komitèen konkluderte med at samvirkende effekter i praksis er et lite problem i Norge, og at det normalt ikke kan forventes at helsefarlige kombinasjonseffekter oppstår dersom stoffene inntas i lave mengder under de fastlagte grenseverdiene.
Majoriteten av plantevernmidler brukt på frukt og grønnsaker er nedbrutt og borte før produktene når butikkene. Om det skulle finnes restverdier, er disse normalt så små at det ikke innebærer noen helserisiko.

Vil økologisk jordbruk fjerne behovet for bruk av plantevernmidler?

Et økt økologisk jordbruk vil redusere, men ikke fjerne behovet for plantevernmidler.
I økologisk produksjon brukes ikke kjemiske midler, men andre metoder for å bekjempe ugress og sykdommer, som for eksempel skadedyrenes naturlige fiender. Å dyrke mat uten plantevernmidler kan øke faren for at avlinger slår feil.

Har all frukt og grønnsaker som ikke er økologisk dyrket rester av plantevernmidler i seg?

Majoriteten av frukt og grønnsaker som er dyrket på den konvensjonelle måten, i Norge eller i utlandet, har ingen spor av plantevernrester over tillatte grenseverdier i seg.

Flere svar på spørsmål finner du her

Kilde: Frukt og Grønnsaksgrossistenes Servicekontor (FF & VIB, UK), Mattilsynet.