Bama

Sunne produkter fra en sunn natur

I BAMA lever vi av produktene som dyrkes i naturen. Det er avgjørende for oss at heller ikke selve dyrkingen representerer noen «helserisiko» for naturen, verken på kort eller lang sikt.

Det vil si at plantevern skal og må benyttes i henhold til prinsippene om bærekraft: «Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.»

Våre leverandører og produsenter skal etterleve integrert produksjon, det vil si å sikre minst mulig mengde og rett frekvens på bruk av plantevern for å redusere lokal miljøbelastning og restinnhold på produktene

I Norge er det bare lov å bruke plantevernmidler som er godkjent av Mattilsynet. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø. Plantevernmidler er gjenstand for streng regulering, kan bare brukes på bestemte vilkår og må oppfylle krav til maksimale restmengder.