Bama

Et felles ansvar, to dokumentar-filmer

I mange land der BAMA handler frukt og grønnsaker er det store utfordringer knyttet til miljø, arbeidsforhold og lønninger.

Vi er en aktiv pådriver for å bidra til å forbedre disse forholdene, i nært samarbeid med våre leverandører.

 Bedre sosiale levevilkår, 6 min 

Lang prosess for organisasjonsfrihet, 4 minutter