Bama

Etisk styring påvirker alt arbeid i BAMA

BAMA krever ærlighet, integritet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet.

Vårt mål er å sørge for et ryddig og ordentlig forhold til ansatte, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt.

Det overordnede styringsdokumentet for vårt etiske arbeid er BAMAs strategi for samfunnsansvar. Den beskriver vårt ansvar, målene vi setter for arbeidet og strategien vi har valgt. For oss står oppfølging av og samarbeid med leverandører og deres arbeidstakere sentralt når vi skal få til forbedringer.

BAMA har også vedtatt etiske retningslinjer for innkjøp som forplikter alle våre leverandører. Vi oppfordrer alle våre leverandører i sør til å bli SA8000-sertifisert. Dette er en uavhengig sertifisering for grunnleggende arbeidsvilkår, hvor både arbeidsgivere, internasjonal fagbevegelse og frivillige organisasjoner er aktive medspillere.

Mål og strategi for samfunnsansvar.pdf

Etiske retningslinjer.pdf

SA8000-sertifisering