Bama

Forpliktet til etisk handel

Siden 2002 har BAMA vært medlem av Initiativ for etisk handel (IEH), som er en organisasjon stiftet av blant andre Virke, LO og Kirkens Nødhjelp.

Som medlem av IEH har vi forpliktet oss til å arbeide for kontinuerlig forbedring av arbeids- og miljøforhold, i tråd med grunnleggende ILO-standarder og Eurepgap. Dette innebærer at vi hvert år må rapportere om fremskritt og avvik i arbeidet for oppnåelse av etiske standarder og forbedring av sosiale forhold. Disse rapportene skal være tilgjengelig for offentligheten, og du finner den her:

Initiativ for etisk handel