Bama

Lokalt og langsiktig

Handel med produkter fra land med andre kulturer og hvor fattigdom og mangel på utdannelse hindrer utviklingen i et lokalsamfunn, innebærer utfordringer og krever tålmodighet.

Vi vil være til stede å ta lokalt ansvar der det eksisterer muligheter som kan omsettes til verdiskapning eller sosial bedring. I et langsiktig perspektiv er det utrolig hva som kan materialisere seg.  Her er tre gode eksempler: