Bama

Hvordan sukkererter endret et lite lokalsamfunn

San Louis Sibilia i Guatemala var et lokalsamfunn preget av ekstrem fattigdom. Mangel på infrastruktur, utdannelse og andre kommersielle tilbud, isolerte dette lokalsamfunnet. Primært produserte de korn kun for eget bruk.

Det var to nøkkelfaktorer knyttet til prosjektet: Klimaet og jordsmonn var perfekt for produksjon av sukkererter, og vi forpliktet oss til å kjøpe avlingene til alle produsentene. Et forutsigbart prosjekt hvor også dyrkerne fikk opplæring i produksjon av sukkererter med en kvalitet egnet for det internasjonale markedet. Siden 2009 har eksporten til Europa fra 27 produsenter økt med over 500 prosent. Kvinnene har jobb i pakkhusene, alle har skriftlige arbeidskontrakter og barna går på skole. Prosjektet er i regi av vårt datterselskap Nature’s Pride i Holland.