Bama

Sosial dialog skaper bedre arbeidsforhold

I enkelte land der BAMA kjøper produkter, kan arbeidstakerne oppleve kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår.

 Som stor importør og innkjøper bruker vi vår kommersielle kraft til å skape bedre arbeidsforhold. Dette er noe av det viktigste vi gjør for å ivareta vårt samfunnsansvar, og til grunn for arbeidet ligger en tilnærmingsmodell vi kaller «sosial dialog». Det betyr at vi fokuserer på å skape resultater gjennom prosesser og samhandling, heller enn å stille krav, for eksempel til sertifisering. Vår erfaring er at langt flere utfordringer blir løst gjennom dialog enn ved å stille absolutte krav.

For å følge opp arbeidet som gjøres, gjennomfører BAMA leverandørbesøk. Dette skjer gjennom ordinære besøk, der kvalitet og betingelser gjennomgås. Vår direktør for samfunnsansvar foretar også besøk hvor han møter både leverandøren og den lokale fagbevegelsen når det er mulig. Vår rolle er å påvirke partene til å samarbeide om ulike tiltak, for å få til forbedringer knyttet til arbeidsforholdene hos leverandøren.