Bama

Vår mann i felten

Magne Svartbekk er vår direktør for samfunnsansvar og han har en helt spesiell stilling i BAMA.

Hans ansvar er å følge opp våre leverandører og bidra til at de setter i gang med forbedringsprosjekter knyttet til miljø og arbeidstakerforhold, der dette er nødvendig.

Først og fremst bistår han med rådgivning på hvordan en leverandør kan bedre sitt forhold til arbeiderne og deres fagforening og ”vice versa”. Målet er å få lokale parter til å samarbeide om å løse utfordringene på egen hånd, gjennom dialog og forhandlinger. Det er dette som gir reelle og bærekraftige løsninger.

BAMA handler fra alle verdensdeler, og Magne Svartbekk har derfor alle kontinenter som arbeidsfelt. Han har tidligere arbeidet for ILO, FNs spesialorgan for arbeidslivsspørsmål og har et omfattende kontaktnett både overfor myndigheter, arbeidsgivere/bedrifter og fagbevegelsen. 

Har du spørsmål knyttet til BAMAs arbeid med samfunnsansvar, treffer du Magne Svartbekk på denne epost adressen: magne.svartbekk@bama.no