Bama

Trygt hele veien

BAMA jobber systematisk for å sikre kvalitet i alle ledd.

Frukt og grønt er levende produkter, og for å oppnå en jevn og høy kvalitet på varene som kommer ut i butikkene, engasjerer vi oss i alle deler av produksjon og transport, fra jord til bord. Vi fokuserer på forebyggende tiltak hos produsentene våre, og gjennom rutiner og kontroll sikrer vi bevissthet rundt blant annet plantevern, vanningsvann, kjølekjede og hygiene. Vi stiller de samme kravene til utenlandske produsenter som til norske.

Som næringsmiddelbedrift, med blant annet flere produksjonsenheter av ferske produkter, er BAMA dessuten underlagt en rekke forskrifter og lover knyttet til mattrygghet. Formålet er å sikre at alle som produserer, pakker, lagrer, transporterer eller omsetter næringsmidler etterlever regelverket. I dette arbeidet er gode rutiner og internkontroll helt nødvendig for å sikre at maten vi produserer og selger er helsemessig trygg, av riktig kvalitet og ivaretar nødvendige forbrukerhensyn.