Bama

Avanserte kontrollsystemer

I BAMA har vi etablert et såkalt Intern Kontroll System (IK-Mat) med beskrivelser av viktige oppgaver som utføres i verdikjeden.

Dette innebærer at feil oppdages på et tidlig tidspunkt og håndteres før produktene kommer ut til forbrukerne.  En viktig del av kvalitetssytemet er risikovurderinger. Disse bygger på prinsippene i Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) som omfatter risikoanalyser av alle potensielle biologiske, kjemiske og fysiske næringsmiddelfarer som kan tenkes å oppstå.

Vårt kvalitetssystem gjelder også for følgende områder:

  • Prøveplaner for mikrobiologi og plantevern
  • System for leverandørvurdering av eksisterende leverandører
  • System for vurdering av nye leverandører og produkter
  • System for temperaturovervåking