Bama

Omfattende internkontroll

BAMA legger stor vekt på kvalitetssikring og mattrygghet gjennom å påse at våre egne kontrollrutiner og systemer sikrer at maten vi selger er trygg.

Årlig gjennomføres revideringer hos oss, både fra det offentlige og fra kunder, med meget gode tilbakemeldinger. 

Vårt eget program for mikrobiologiske analyser omfatter følgende områder:

  • Av inngående varestrøm foretas det flere hundre analyser.  
  • I salatfabrikken alene gjennomføres årlig flere tusen mikrobiologiske analyser av både råvarer, ferdigvarer og vaskevann. 
  • I tillegg foretas egne analyser i Nordic Lunsj-produksjonen og de øvrige produksjonsanleggene til Industri.
  • Produsenter og leverandører til BAMA foretar også egne analyser, i henhold til BAMAs leverandørkrav. 
  • Vi har et mål om null avvik i forhold til funn av plantevernmiddelrester over fastsatte grenseverdier.