Bama

Revidering av leverandører

BAMA har et stort antall leverandører, i mange land, som produserer mange forskjellige produkter.

For å ivareta kvaliteten på produktene vi leverer, og for å sikre at våre leverandører etterlever kravene som stilles i skriftlige samarbeidsavtaler og Codes of Conduct, reviderer vi leverandører i inn- og utland hvert år. 

Etiske retningslinjer for innkjøp.doc

Leverandøravtale.docx