Bama

Hvordan gjøre gode produkter bedre

Forskning er et viktig redskap for ny verdiskaping i BAMA. Nye produksjonsmetoder og bedre plantemateriale gir økt produktkvalitet og dermed større etterspørsel.

Utgangspunktet vårt er å utvikle frukt- og grøntprodukter med basis i forbrukerens nåværende og fremtidige behov. 

Vi samarbeider tett med Gartnerhallen, Nibio (tidligere Bioforsk), Nofima og andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner ved behov, for å øke produksjonen og verdiskapningen av norsk frukt og grønt.

Vi har gjennomført en lang rekke prosjekter som har gitt gode resultater for produsentene, og som også kommer forbrukerne til gode. For eksempel har flere nye potetsorter kommet på markedet, det har blitt større og bedre utvalg av både tomater, løk og gulrøtter, og en ny sort norske bringebær har virkelig satt fart i bærforbruket.

Deltakelse i forskningsprosjekter øker også vår forståelse for virus og bakteriers aktivitet og vekstvilkår.